Zajímavosti ze STK

01.04.2012 16:16

 

 1. Z rozhodnutí STK:

  Pepa měl být v Kobylisích napomenut!
  Výklad nepřípustného tahu

  Vibrace za šachovnicí
  Usnesení STK

  "Pravidla dovolují nahradit signalizaci vypršení přiděleného času pádem praporku (tj. prokazatelným údajem časomíry) úvahou rozhodčího (tj. zpravidla subjektivním posouzením) jen ve zcela výjimečných případech, kdy nesprávná funkce hodin je zjevná a prokazatelná a současně hráč neměl praktickou možnost závadu zjistit a reklamovat před pádem praporku."