Radlické a stodůlecké šachové jaro

03.04.2013 14:04

SK Lokomotiva Radlice, ŠK Teplárny Malešice a ŠK Mlejn pořádají šachový turnaj se zápočtem LOK

Radlické šachové jaro

Turnaj je pořádán jako otevřený pro hráče registrované v ŠSČR. Účastníci budou
rozděleni do tří skupin s ohledem na výkonnost, podle následujícího předběžného klíče:
Skupina A - LOK od cca 1950 výše (max.14 hráčů)
Skupina B - LOK cca 1700 až 1950 (max.14 hráčů)
Skupina C - LOK pod cca 1700 (max.14 hráčů)
Případné další skupiny budou podle počtu přihlášených.

Hrací tempo je 1 hodina 40 min. na 40 tahů, pak 30 min. do konce partie.

Hrací systém: Uzavřené skupiny systémem každý s každým. Po skončení turnaje
budou výsledky zaslány k zápočtu na LOK. O zařazení do skupin budou hráči
informování po uzávěrce přihlášek do turnaje.

Vložné ve výši 100 Kč je nevratné a bude použito na ceny a platbu za zápočet LOK.

Ceny za umístění jsou peněžní, vždy za 1., 2. a 3. místo. Ve skupině A v hodnotě 600/
400/200 Kč. Ve skupině B 400/200/100 Kč. Ve skupině C 200/100/50 Kč.

Hrací místnosti: Skupiny A a C, případně další, hrají na adrese Pechlátova 23, 15000
Praha - Radlice. Skupina B hraje na adrese Kovářova 4, Praha 13, Kulturní dům Mlejn.

Hrací dny: Všechny skupiny hrají od 18.00 hodin. Skupina A hraje ve středu. Skupina B
hraje v úterý. Skupina C hraje ve čtvrtek. Možné další skupiny (Radlice) hrají v pondělí,
v úterý a v pátek. Dny mohou být ještě upřesněny.

Dohrávky či předehrávky jsou možné po dohodě s ředitelem turnaje či vedoucími
skupin. Každá odložená partie musí být dohrána do 2 týdnů po plánovaném termínu.
Netýká se to předposledního a posledního kola. V případě, že partie nebude dohrána
v termínu, bude kontumována v neprospěch toho, kdo o odklad požádal. Když
ovšem soupeř žadatele odmítne dvakrát navržený řádný termín dohrávky bude partie
kontumována v jeho neprospěch. Při zahájení posledního kola musí být dohrány
veškeré partie z předchozích kol.

Skupina A (Radlice): 1.kolo v pondělí 8.4.2013 v 17.30 prezence,v 18.00 zahájení.
Skupina B (KD Mlejn): 1.kolo v úterý 9.4.2013 v 17.30 prezence,v 18.00 zahájení.
Skupina C (Radlice): 1.kolo ve středu 10.4.2013 v 17.30 prezentace, v 18.00 zahájení

Přihlášky do turnaje zasílejte řediteli turnaje. Přihláška musí obsahovat jméno a
příjmení, datum narození, mateřský oddíl a aktuální LOK. Uzávěrka přihlášek je 3.
dubna 2013. Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo změn v organizaci, počtu účastníků,
odmítnutí účastníků, vyhlášení zvláštních cen apod.

Ředitel turnaje: Pavel Porteš, 220 961 069, 607 517 511, portesp@centrum.cz
Hlavní rozhodčí: MUDr.Milan Raba, 724 049 739, milan.sachy@seznam.cz
Pomocný rozhodčí: MUDr.Pavel Pavelka, 739 122 324, pppavelka@seznam.cz

Pořadatelé turnaje
Miloš Bureš, předseda SK Lokomotiva Radlice, 603528728, bures.milos@seznam.cz
MUDr.Pavel Pavelka, předseda ŠK Mlejn, 739 122 324, pppavelka@seznam.cz
Pavel Rychtecký, předseda ŠO Teplárna Malešice, parychte@volny.cz